Monday, August 30, 2010

Peringkat Amal Islami

PERINGKAT AMAL ISLAMI YANG DIPERLUKAN OLEH SAUDARA YANG JUJUR IALAH:
1. pembinaan peribadi muslim sehinggalah dia mempunyai:

tubuh yang kuat
akhlak yang mantap
minda yang berilmu
mampu berdikari
akidah yang sejahtera
ibadah yang betul
bermujahadah melawan nafsu
menjaga masa
segala urusannya tersusun
berguna kepada orang lain

semua ini wajib bagi semua saudara

2. pembinaan keluarga muslim

medidik keluarganya supaya menghormati gagasannya. 
Memelihara setiap adab Islam dalam setiap sudut hidup berumahtangga.
teliti ketika memilih isteri. 
didik isteri tentang hak dan tanggungjawabnya. 
didik anak dan pengasuh dengan baik 
besarkan mereka berdasarkan prinsip Islam

ini juga wajib buat saudara semua

3. membimbing masyarakat

dengan cara mengembangkan aspek yang baik dalam masyarakat
menghapuskan segala amalan yang tidak baik
menyuruh masyarakat melakukan perkara yang baik
bertindak segera melakukan kebajikan
sentiasa berusaha menyemai budaya masyarakat menurut budaya Islam.

Semua ini wajib dilakukan oleh saudara semua dan oleh jama'ah sebagai
badan pelaksana

4. membebaskan tanah air

dengan cara mengusir kuasa asing (bukan Islam) daripada mengusai aspek
politik atau ekonomi atau akhlak

5. Memulihkan kerajaan supaya benar-benar bercirikan Islam

dengan itu kerajaan ini akan menjalankan peranannya sebagai khadam
rakyat dan bekerja demi kenpentingan rakyat


Kerajaan Islam: ialah kerajaan yang dianggotai oleh orang Islam dan
melaksanakan segala fardhu Islam dengan tidak berterus terang
melanggar perintah Islam, Kerajaan ini sebagai pelaksana hukum dan
ajaran Islam. Namun tidak salah jika kerajaan ini meminta bantuan
orang bukan Islam ketika keadaan terdesak tetapi bukan melantik mereka
sebagai pemimpin wilayah ammah. Dalam tindakan tersebut kerajaan ini
tidak perlu terikat kepada bentuk atau jenis tertentu. Apa yang
penting ia mesti bertepatan dengan dasar pemerintahan Islam.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails